Anh Phúc Chửi BTC Vì Cho Gà F1 Tham Gia Đá Giải

678thomonet
29/06/22

Một sự cố đá giải Gà Việt .. A phúc quậy tưng bừng, tính bỏ giữa chừng, chửi sạch thomo, vì bắt gà sil mỹ a dũng…kết quả a phúc lụm luôn sil mỹ.

Clip Chú Phúc nói Tại tao tin tụi bây. TAO TIN BỒ. TÔN TRỌNG BỒ MÀ TỤI BÂY ĐÉO TÔN TRỌNG TAO. Riết làm riết k thấy sân chơi nào tài nghệ và uy tín.
Giải Gà Việt Mà mấy anh đem gà lai ra.
Thử hỏi nếu khách đem con gà như vầy mấy anh có cho cáp không. Sv thomo cá cược cũng là sv hay bị hủy nhất và làm độ nhiều nhất( Thua có thua những trận thơm hủy hết ). Mấy anh tạo sân chơi lành mạnh thì anh em toàn quốc mới ghé ủng hộ cho bồ thêm dày mạnh chứ kiểu này thấy khách càng ngày càng ít. Có giải thì còn sung sung .